31/3/12

Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
1 ex. Depuradora i estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Aleix Comas; Ramon Aguilar

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. 2n any cal. Estanys del matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar; Marc Bertran, Gabri de Jesús, Anna Mallol, Bàrbara Schmitt, Jordi Martí-Aledo; Aleix Comas
Foto: Marc Bertran
Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
13 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Marc Bertran, Gabri de Jesús, Anna Mallol, Bàrbara Schmitt, Jordi Martí-Aledo; Ramon Aguilar

! Elanus caeruleus
Esparver d'espatlles negres · Black-winged Kite
1 ex. Mas Costoja, Garriguella, Massís de l'Albera
Joan Budó

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
2 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar
Foto: Ramon Aguilar
1 ex. Estany Europa, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
2 ex. Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Guy Delcroix; Aleix Comas; Jordi Martí-Aledo, Albert Roca, Bàrbara Schmitt
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Aleix Comas
6 ex. 4 femelles i 2 mascles. Ter Vell, Baix Ter
Jorge García

Recurvirostra avosetta
Bec d'alena · Pied Avocet
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo, Bàrbara Schmitt; Guy Delcroix; Ramon Aguilar; Marc Bertran

Tringa stagnatilis
Siseta · Marsh Sandpiper
4 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo, Bàrbara Schmitt, Jorge García, Àlex Ollé, Guy Delcroix; Ramon Aguilar; Marc Bertran

Acrocephalus arundinaceus
Balquer · Great Reed Warbler
1 ex. Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Guy Delcroix; Aleix Comas
Primera citació prenupcial

30/3/12

! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Jorge García

Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
1 ex. Ter Vell, Baix Ter
Jorge García

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. 2n any cal. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ernest Pous

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
13 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Aquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
4 ex. Femelles. Ter Vell, Baix Ter
Jorge García

Haematopus ostralegus
Garsa de mar · Eurasian Oystercatcher
1 ex. Sant Martí d'Empúries
Jordi Martí-Aledo
Primera citació prenupcial

Tringa stagnatilis
Siseta · Marsh Sandpiper
3 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar; Jordi Martí-Aledo, Martí Rodríguez, Roger Jutglà
Foto: Ramon Aguilar


Larus genei
Gavina capblanca · Slender-billed Gull
2 ex. Ad. Badia de Roses
Martí Rodríguez, Roger Jutglà, Joan Ferrer, Pep Arcos, Manolo García, Jacob González-Solís, Robert Manzano, et al.
Primera citació prenupcial
Nota: Sortida del màster de Biologia Marina UB

Rissa tridactyla
Gavineta de tres-dits · Black-legged Kittiwake
1 ex. 2n any cal. Badia de Roses
Martí Rodríguez, Roger Jutglà, Joan Ferrer, Pep Arcos, Manolo García, Jacob-González-Solís, Robert Manzano, et al.
Nota: Sortida del màster de Biologia marina UB

Hydrocoloeus minutus
Gavina menuda · Little Gull
Mín. 150 ex. Badia de Roses
Martí Rodríguez, Roger Jutglà, Joan Ferrer, Pep Arcos, Manolo García, Jacob González-Solís, Robert Manzano, et al.
Nota: Sortida del màster de Biologia marina UB

Sterna hirundo
Xatrac comú · Common Tern
1 ex. Badia de Roses
Martí Rodríguez, Roger Jutglà, Joan Ferrer, Pep Arcos, Manolo García, Jacob González-Solís, Robert Manzano, et al.
Nota: Sortida del màster de Biologia marina UB
Primera citació prenupcial

29/3/12

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
13 ex. Les Llaunes, Aiguamolls de l'Empordà
Jorge García, Àlex Ollé; Josep Bujons

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. 2n any cal. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Josep Bujons; Jorge García, Àlex Ollé
Foto: Àlex Ollé

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
2 ex. Mascle i femella. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Tringa stagnatilis
Siseta · Marsh Sandpiper
3 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Josep Bujons; Jorge García, Àlex Ollé

Hydrocoloeus minutus
Gavina menuda · Little Crake
2 ex. Santa Margarida, Badia de Roses
Miguel Ángel Fuentes

Merops apiaster
Abellarol · European Bee-eater
2 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
Primera citació prenupcial

28/3/12

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
13 ex. Closes del Cortalet i Mollerosses, Aiguamolls de l'Empordà
Ernest Pous, Ricard de la Barrera, Àlex Ollé, Agustí Curanta

Aquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
1 ex. Prats de Can Comes, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé, Ricard de la Barrera, Agustí Curanta, Ernest Pous

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Mascle. Estany de palau, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau, Ricard Vila

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
1-5 ex. Les Llaunes, Aiguamolls de l'Empordà
Agustí Curanta

Tringa stagnatilis
Siseta · Marsh Sandpiper
3 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo, Jorge García, Gerard Dalmau, Ricard Vila

27/3/12

Puffinus mauretanicus
Baldriga balear · Balearic Shearwater
Uns 600 ex. Cap de Begur
Ricard Gutiérrez, Alba Casals, Joan Ventura, Jordi Martí-Aledo
Citació d'interès numèric
Foto: Ricard Gutiérrez

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. 2n any/cal. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé
Fotos: Àlex Ollé


Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Lymnocryptes minimus
Becadell sorrd · Jack Snipe
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Tringa stagnatilis
Siseta · Marsh Sandpiper
2 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé; Jorge García

26/3/12

! Aix galericulata
Ànec mandarí · Mandarin Duck
2 ex. Mascle i femella. Sant Llorenç de la Muga
Chris Froom
Nota: El dissabte la femella va ser rescatada d'una xemeneia del poble

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
13 ex. Closes del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Jorge García

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Mascle. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
2 ex. Estany de palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Tringa stagnatilis
Siseta · Marsh Sandpiper
2 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé; Jorge García; Gabri de Jesús
Foto: Àlex Ollé

25/3/12

Netta rufina
Xibec · Red-crested Pochard
2 ex. Estany Europa, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño

! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Julio Pérez Cañestro

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Closa de les Daines, Aiguamolls de l'Empordà
Colin Retter, Neus Valls

Milvus milvus
Milà reial · Red Kite
1 ex. Ordis
Fran Trabalon

Aquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
2 ex. Gualta, Baix Ter
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Femella. Ter Vell, Baix Ter
Julio Pérez Cañestro

Tringa stagnatilis
Siseta · Marsh Sandpiper
1 ex. Estany de Boada, Baix Ter
Primera citació prenupcial segura
Foto: Julio Pérez Cañestro

24/3/12

! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Julio Pérez Cañestro

Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
1 ex. Ter Vell, Baix Ter
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
13 ex.Estany i closes del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño; Jorge García

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Femella. Ter Vell, Baix Ter
Julio Pérez Cañestro; Joan Estrada,Montse Jofra, Víctor Estrada
Foto: Julio Pérez Cañestro
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau, Gabri de Jesús, Anna Mallol

Chlidonias hybrida
Fumarell carablanc · Whiskered Tern
3 ex. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño; Toni Alonso
Primera citació prenupcial

Locustella luscinoides
Boscaler comú · Savis's Warbler
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
Primera citació prenupcial

! Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric · Iberian Chiffchaff
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau, Gabri de Jesús, Anna Mallol
Nota: Vist i sentit reclamar

23/3/12

Ardeola ralloides
Martinet ros · Squacco Heron
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
Primera citació prenupcial

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. La Gallinera, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
11 ex. Closes del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Jorge García

Aquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
1 ex.Serra de Daró
Joan Bohigas

Pandion haliaetus
Àguila pescadora · Osprey
1 ex. Torre Albert, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
1 ex. Estany de Palau nord, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Femella.Ter Vell, Baix Ter
Ramon Faura
Foto:Ramon Faura

 

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
2 ex. Estany de Palau nord, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé

Turdus pilaris
Griva cerdana · Fieldfare
1 ex. Closes de Mornau, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé

21/3/12

Anas querquedula
Xarrasclet · Garganey
8 ex. Estanys de la Jonquera, Massís de l'Albera
Joan Budó
Citació d'interès local

! Elanus caeruleus
Esparver d'espatlles negres · Black-winged Kite
1 ex. Entre Delfià i Garriguella, Massís de l'Albera
Enric Capalleras, Manel Barrios

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Luscinia megarynchos
Rossinyol · Common Nightingale
1 ex. Closes del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Jorge García
Primera citació prenupcial

Phoenicurus phoenicurus
Cotxa cua-roja · Common Redstart
1 ex. Mascle. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
Primera citació prenupcial

20/3/12

Netta rufina
Xibec · Red-crested Pochard
1 ex. Mascle. Estany Europa, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau; Enric Capalleras, Manel Barrios, Enric Muñoz

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Fran Trabalon, Ruth Garcia

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
9 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes, Gerard Dalmau
12 ex. Estany d'en Pericus, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau
6 ex. Estanys de l Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Enric Capalleras, Manel Barrios, Enric Muñox

Grus grus
Grua · Common Crane
1 ex. Estany d'en Pericus, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau; Enric Capalleras, Manel Barrios, Enric Muñoz
2 ex. La Gallinera, Aiguamolls de l'Empordà
Enric Capalleras, Manel Barrios, Enric Muñoz

Riparia riparia
Oreneta de ribera · Sand Martin
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes, Gerard Dalmau
2-3 ex. Estany Europa, Aiguamolls de l'Empordà
Enric Capalleras, Manel Barrios, Enric Muñoz
Primeres citacions prenupcials

19/3/12

Anas querquedula
Xarrasclet · Garganey
1 ex. Depuradora de Navata
Fran Trabalon
Citació d'interès local

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
3 ex. (1, 1r hiv. i 2, Ad). Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Fran Trabalon

Plegadis falcinellus
Capó reial ·Glossy Ibis
6 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
2 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Platalea leucorodia
Becplaner · Eurasian Spoonbill
1 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Faura

Milvus milvus
Milà reial · Red Kite
1 ex. Les Llaunes, Aiguamolls de l'Empordà
Fran Trabalon

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Femella. Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé

Grus grus
Grua · Common Crane
14 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar
2 es. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Fran Trabalon

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
2 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Cecropis daurica
Oreneta cua-rogenca · Red-rumped Swallow
2 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
Primera citació prenupcial

18/3/12

! Aythya marila
Morell buixot · Greater Scaup
1 ex. Femella (probable 1r. hiv.). Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Colin Retter, Neus Valls

! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Closa de les Daines, Aiguamolls de l'Empordà
Aleix Comas; Jorge García

Milvus milvus
Milà reial · Red Kite
1 ex. Pedret i Marzà
Àlex Ollé
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Aquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
1 ex. Gualta
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
2 ex. Ter Vell, Baix Ter
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada; Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Femella. Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Gabriela Danciu, Ramon Faura
1 ex. Mascle. Ter Vell, Baix Ter
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada; Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera
Foto: Gabriela Danciu

Motacilla flava
Cuereta groga · Yellow Wagtail
1 ex. Fra Ramon, Baix Ter
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada
Primera citació prenupcial

Sylvia cantillans
Tallarol de garriga · Subalpine Warbler
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes, Oriol Clarabuch, Gerard Dalmau
Primera citació prenupcial

17/3/12

! Aythya marila
Morell buixot · Greater Scaup
1 ex. Femella (probable 1r. hiv.). Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
David Ibáñez, Jordi Martí-Aledo

Calonectris diomedea
Baldriga cendrosa · Cory's Shearwater
1 ex. Badia de Roses
Gabri de Jesús
Primera citació prenupcial primerenca

Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
1 ex. Estany de Boada, Baix Ter
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Closa de les Daines, Aiguamolls de l'Empordà
Jorge García
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Joan Ventura

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
14 ex. Estany d'en Pericus, Aiguamolls de l'Empordà
Gerard Dalmau, Gabri de Jesús, Anna Mallol, Elisabet Tetas

Pandion haliaetus
Àguila pescadora · Osprey
1 ex. La Massona, Aiguamolls de l'Empordà
Aleix Comas
Possible primera citació prenupcial

Grus grus
Grua · Common Crane
9 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes, Gerard Dalmau, Elisabet Tetas
2 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Gabri de Jesús, Anna Mallol, Elisabet Tetas, Gerard Dalmau

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Femella. Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Dacid Ibáñez, Jordi Martí-Aledo
1 ex. Mascle. Ter Vell, Baix Ter
Julián Carrera

Hydrocoloeus minutus
Gavina menuda · Little Gull
1 ex. La Massona, Aiguamolls de l'Empordà
Aleix Comas
20 ex. Punta del cap Norfeu, Cap de Creus
Ponç Feliu, Merçè Sánchez-Frou

Apus apus
Falciot negre · Common Swift
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Joan Ventura; Gabri de Jesús, Anna Mallol, Gerard Dalamau, Elisabet Tetas
Primera citació prenupcial

Apus pallidus
Falciot pàl·lid · Pallid Swift
1 ex. Mas Marés, Cap de Creus
Ponç Feliu, Merçè Sánchez-Frou
Primera citació prenupcial

Turdus torquatus
Merla de pit blanc · Ring Ouzel
1 ex. Punta de cap Norfeu, Cap de Creus
Ponç Feliu, Merçè Sánchez-Frou
Primera citació prenupcial

Acrocephalus schoenobaenus
Boscarla dels joncs · Sedge Warbler
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes, Gerard Dalmau, Elisabet Tetas
1 ex. Depuradaora del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo
Primeres citacions prenupcials

Coccothraustes coccothraustes
Durbec · Hawfinch
3 ex. Sant Silvestre de la Valleta, Massís de l'Albera
Marc Bertran

16/3/12

Netta rufina
Xibec · Red-crested Pochard
1 ex. Mascle. Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé

! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Jordi Martí-Aledo, Àlex Ollé
Foto: Àlex Ollé
Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
1 ex. Ter Vell, Baix Ter
Àlex Ollé, Jordi Martí-Aledo

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Joaquim Martínez

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
1 ex. Femella. Ter Vell, Baix Ter
Àlex Ollé, Jordi Martí-Aledo

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Mascle. Ter Vell, Baix Ter
Jordi Martí-Aledo, Àlex Ollé

Limosa lapponica
Tètol cuabarrat · Bar-tailed Godwit
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

15/3/12

Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
4 ex. Ter Vell, Baix Ter
Jorge García

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
2 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo, Jorge García, Àlex Ollé

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Hydrocoloeus minutus
Gavina menuda · Little Gull
2 ex. Ad. La Massona, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo, Jorge García, Àlex Ollé

14/3/12

! Aythya marila
Morell buixot · Greater Scaup
1 ex. Femella. (probable 1r. hiv). La Massona, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé
Fotos: Àlex Ollé
Nota: El mateix ex. del SAC


! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Jorge García, Oriol Ribas

Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
1 ex. Ter Vell, Baix Ter
Jorge García, Oriol Ribas

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo; Ramon Aguilar
2 ex. Ad i 1r. hiv.  Estanys de l'Albera, Massís de l'Albera
Albert Campsolinas

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
30 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar; Jordi Martí-Aledo; Àlex Ollé

Aquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes, Odei García
1 ex. 2n any cal. Riumors
Àlex Ollé

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes, Odei García
2 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
1 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

13/3/12

Netta rufina
Xibec · Red-crested Pochard
1 ex.  Macle. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

Anas querquedula
Xarrasclet · Garganey
9 ex. Delfià, Massís de l'Albera
Enric Capalleras
Citació d'interès local

! Aythya marila
Morell buixot · Greater Scaup
1 ex. Femella (probable 1r. hiv.). Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

Ardea purpurea
Agró roig · Purple Heron
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo
Primera citació prenupcial

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo
1 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar
29 ex. Estany d'en Pericus, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
1 ex.  Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

Grus grus
Grua · Common Crane
7 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
1 ex. Delfià, Massís de l'Albera
Enric Capalleras

Hydrocoloeus minutus
Gavina menuda · Little Gull
2 ex. La Massona, Aiguamolls de l'Empordà
Jordi Martí-Aledo

Phylloscopus trochilus
Mosquiter de passa · Willow Warbler
1 ex. Delfià, Massís de l'Albera
Enric Capalleras
Primera citació prenupcial

12/3/12

Anas querquedula
Xarrasclet · Garganey
3 ex. Estanys de les Escoles, Platja d'Aro
Miguel Ángel Fuentes, Raquel Perez
Citació d'interès local
4 ex. Riu Manol, Santa Llogaia
Marc Bertran
Citació d'interès local

! Aythya marila
Morell buixot · Greater Scaup
1 ex. Femella (probable 1r. hiv.). Cel·les del SAC, Aiguamolls de l'Empordà
Pedro Bescós, Xavier Boronat

Melanitta nigra
Ànec negre · Common Scoter
1 ex. Port de la Selva
Marc Bertran

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. 1r. hiv. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Pedro Bescós, Xavier Boronat

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
31 ex. Estany d'en Pericus, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar
1 ex. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Pedro Bescós, Xavier Boronat
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Pedro Bescós, Xavier Boronat

Aquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
1 ex. Estanys Europa, Aiguamolls de l'Empordà
Pedro Bescós, Xavier Boronat

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Mascle. Desembocadura del Ridaura
Miguel Ángel Fuentes, Raquel Pérez

Grus grus
Grua · Common Crane
8 ex. Estany d'en Pericus, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar
4 ex. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Hydrocoloeus minutus
Gavina menuda · Little Gull
1 ex. Ad. La Massona, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé; Pedro Bescós, Xavier Boronat

Larus canus
Gavina cendrosa · Mew Gull
1 ex. 1r hiv. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Àlex Ollé

11/3/12

Netta rufina
Xibec · Red-crested Pochard
1 ex. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño

! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera
Foto: Julio Pérez CañestroAquila pennata
Àguila calçada · Booted Eagle
1 ex. Gualta
Joan Estrada, Montse Jofra, Víctor Estrada

Recurvirostra avosetta
Bec d'alena · Pied Avocet
13 ex. Estany d'en Pericus, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
2 ex. Ter Vell, Baix Ter
Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Mascle. Ter Vell, Baix Ter
Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera
Foto: Julio Pérez CañestroGrus grus
Grua · Common Crane
6 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar
50 ex. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño

! Phylloscopus ibericus
Mosquiter ibèric · Iberian Chiffchaff
1 ex. Femella. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
Fotos: Miguel Ángel FuentesLarus canus
Gavina cendrosa · Mew Gull
1 ex. 1r. hiv. Bassa de reg de Pedret i Marzà
Àlex Ollé

10/3/12

Anas penelope
Ànec xiulador · Eurasian Wigeon
9 ex. Estanys del Torlits i del Canadal
Albert Campsolinas; Joan Budó
Citació d'interès local

Anas strepera
Ànec griset · Gadwall
2 ex. Estanys del Torlits i del Canadal
Albert Campsolinas; Joan Budó
Citació d'interès local

Anas querquedula
Xarrasclet · Garganey
16 ex. Delfià, Massís de l'Albera
Àlex Ollé
26 ex. Estanys del Torlits i del Canadal, Massís de l'Albera
Albert Campsolinas; Joan Budó
Citacions d'interès local

Anas clypeata
Ànec cullerot · Northern Shoveler
7 ex. Estanys del Torlits i del Canadal, Massís de l'Albera
Albert Campsolinas; Joan Budó
Citació d'interès local

Aythya ferina
Morell de cap roig · Pochard
1 ex. Estanys del Torlits i del Canadal, Massís de l'Albera
Albert Campsolinas; Joan Budó
Citació d'interès local

! Melanitta fusca
Ànec fosc · Velvet Scoter
1 ex. Mascle. 1r. hiv. Desembocadura del Ter, Baix Ter
Gerard Dalmau, Carlos Martín; Julio Pérez Cañestro
Foto: Julio Pérez Cañestro! Mergus merganser
Bec de serra gros · Common Merganser
1 ex. Femella. Riu Ter, Torroella de Montgrí
Gerard Dalmau, Carlos Martín; Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera

Botaurus stellaris
Bitó comú · Eurasian Bittern
1 ex. Estany de Boada, Baix Ter
Joaquim Camps

Ciconia nigra
Cigonya negra · Black Stork
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Plegadis falcinellus
Capó reial · Glossy Ibis
1 ex. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño; Jaume Campderròs
1 ex. Estanys del Matà, Aiguamolls de l'Empordà
Ramon Aguilar

Platalea leucorodia
Becplaner · Eurasian Spoonbill
1 ex. Estany de Vilaüt, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño; Ramon Aguilar

Milvus milvus
Milà reial · Red Kite
1 ex. La Platera, Baix Ter
Gerard Dalmau, Carlos Martín

Porzana porzana
Polla pintada · Spotted Crake
1 ex. Ter Vell, Baix Ter
Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera

Porzana parva
Rascletó · Little Crake
1 ex. Mascle. Ter Vell, Baix Ter
Julio Pérez Cañestro, Julián Carrera

Grus grus
Grua · Common Crane
Mín. 300 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes
50 ex. Estany del Cortalet, Aiguamolls de l'Empordà
Manuel Caamaño
40 ex. Les Llaunes, Aiguamolls de l'Empordà
Jaume Campderròs

Philomachus pugnax
Batallaire · Ruff
6 ex. Delfià, Massís de l'Albera
Àlex Ollé
Citació d'interès local

Lymnocryptes minimus
Becadell sord · Jack Snipe
2 ex. Estany de Palau, Aiguamolls de l'Empordà
Miguel Ángel Fuentes

Rissa tridactyla
Gavineta de tres dits · Black-legged Kittiwake
3 ex. Punta de cap de Creus, Cap de Creus
Gerard Carbonell, Gabri de Jesús, Anna Mallol


Asio flammeus
Mussol emigrant · Short-eared Owl
1 ex. Punta de cap de Creus, Cap de Creus
Gerard Carbonell, Gabri de Jesús, Anna Mallol
Primera citació prenupcial

Apus melba
Ballester · Alpine Swift
1 ex. Estany Europa, Aiguamolls de l'Empordà
Gabri de Jesús, Manuel Caamaño, Elvira Morilla
Primera citació prenupcial

Prunella collaris
Cercavores · Alpine Accentor
1 ex. Sant Salvador, Cap de Creus
Gerard Carbonell, Gabri de Jesús

Sylvia conspicillata
Tallarol trencamates · Spectacled Warbler
1 ex. Delfià, Massís de l'Albera
Àlex Ollé
Primera citació prenupcial